הפרויקטים שלנו

Hp Karmiel Op
Kiryat Gat V201123
Netanya Op
Moria Atrium
Stats Number Title
0
  
פרויקטים ברחבי הארץ
0
  
דירות
0
 מיליון ₪ 
הון שגויס ממועד ההנפקה